¥¼©R¦W-1 書送愛心1w

 

 

驛站愛心書上架

新一年新開始,大家開始訂立今年目標未呢?!

如果你訂立既目標係要睇多D書既話!

歡迎關注驛站愛心書分享活動,每個月都會定期更新書籍!

愛心書可以免費拎取,喜歡閲讀既你,記得密切關注我地既資訊啦!

今次上架書藉種類分別有感情、投資、小說、人文社會,有心水既書就快D黎拎,如果唔係就會比人早一步帶返屋企!

如果屋企有唔要既書,都歡迎黎驛站捐贈,作為愛心書再被人重新閲讀!

 

微信:stage_member
Facebook:www.facebook.com/stagefaom2008
查詢電話:+853 2835 6331 / 2835 6337
服務時間:10:00-22:00(逢週日及公眾假期休息)

上一篇 :